Slovensky Magyarul English Deutsch 
Prenájom priestorov

Cena ročného nájmu neobsahuje náklady za spotrebu vody, kúrenia, plynu, elektriny, odvoz smetí.
Nájomné sa platí vždy na príslušný  mesiac vopred, do 5. dňa.